Header image  
 
   Uitreiking GULDEN HAMERKEN 2010 op donderdag 22 april 2010 in Estaminet 't Hamerken te Brugge
 
< vorige pagina
volgende pagina >
 

 
 

Laureaten HET GULDEN HAMERKEN

1998-2000-2002-2004-2006-2008

Met hetzelfde enthousiasme en in dezelfde geest waarin de vzw ‘t Hamerken ontstaan is, ontstond de tweejaarlijkse prijs “Het Gulden Hamerken”.  Deze gouden trofee, wordt uitgereikt aan een persoon die zich verdienstelijk gemaakt heeft voor de brouwerijgeschiedenis en aanverwante takken. Dit jaar gebeurt dit voor de 7de maal. Daarbij benadrukt de prijs het bier-cultuur-historische karakter van de vzw ’t Hamerken.
Jaak Rau

GULDEN HAMERKEN 1998

Jaak Rau

Maakte een studie over de Brugse Brouwerijen en publiceerde dit in zijn bekende boeken: “De Brugse Parochies”
Kris Herteleer

GULDEN HAMERKEN 2000

Kris Herteleer

De Dolle Brouwer uit Esen, die niet alleen een bijna verdwenen brouwerij terug opstartte, maar ook de verdwenen brouwerijen uit de West-Vlaanderen heeft geïnventariseerd, er de nodige documentatie heeft over verzameld en er prachtige diareeksen maakte over de Westhoek en Brugge. 
Jean Martens

GULDEN HAMERKEN 2002

Jean Martens

Stichter van het Bocholter brouwerijmuseum, het grootste brouwerijmuseum in Europa. Dit museum heeft een enige collectie machines en brouwerijtoestellen, die op een aanschouwelijke manier de industriële evolutie volgen.
Frank Becuwe

GULDEN HAMERKEN 2004

Frank Becuwe

Voorzitter van Westhoekmonumenten. Hij zorgde ervoor dat de enig overgebleven brouwerij van voor WO I gered werd voor de toekomst en lag zo aan de oorsprong van het museum “brouw- en mouthuis DE SNOEK”.
Daarbij heef hij nog verschillende publicaties geschreven over verdwenen brouwerijen in de Westhoek.

Paul Daeleman

GULDEN HAMERKEN 2006

Paul Daeleman

Wat begon met het uitpluizen van de archieven van zijn schoonvader-brouwer leidde tot plaatselijke publicaties zoals “Wommelgems Oorlogsbier”. Maar geleidelijk aan breidde zijn studieterrein zich uit tot de ganse Belgische brouwerijactiviteit in WO II.  Zo werd Paul een kenner en van WO II en van de brouwerijen in die tijd. Dit monde uit tot zijn meesterwerk: “Brouwen in Oorlogsomstandigheden, tijdens WO II”
Raymond Van Uytven

GULDEN HAMERKEN 2008

Raymond Van Uytven

In 2007 verscheen van deze professor em. het boek: “Geschiedenis van de dorst”. Dit werk handelt niet enkel over bier, maar gaat over alle dranken, die in de Lage Landen werden geconsumeerd. Wie wat dronk en wanneer wordt rijkelijk aangetoond via verhelderende tabellen en overzichten. Uiteraard is er de goudgele draad van het gerstenat, die het bier vanaf het begin van onze jaartelling over 20 dorstige eeuwen volgt tot op de dag van vandaag.

 

 

 
GULDEN HAMERKEN 2010
 
 
 

vzw ’t Hamerken
vereniging voor
Brouwerijgeschiedenis
Molenmeers 24
B-8000 Brugge
tel +32(0)50 31 15 04

een
organisatie
van

Bestuursleden vzw ’t Hamerken :

Paul Vanneste, Henk Anseeuw,
Jan De Bruyne, Ronny Vanaelst,
Lorenz Lambrecht, Marleen Ryckebusch
Wouter Hollevoet, Dries Vanbelleghem

Email : estaminet@thamerken.be
Website : www.thamerken.be